Bilgi ve İletişim Teknolojisinin (BİT) Günlük Yaşamımızdaki Önemi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin (BİT) dünyada bilgi çağında olduğumuzdan beri önemli bir rolü var. BİT ile şirket, müşteriyi, tedarikçiyi ve distribütörü ile işi daha kolay hale getirebilir. Günlük hayatımızda da çok önemlidir. Doğru zamanda doğru bilginin olmaması, düşük verimlilik, düşük kaliteli araştırma çalışmaları ve bilgiyi takip etmek ve hatta başkalarının yaptığı veya başka ülkelerde yapmış olduğu araştırmaları yapmak için zaman kaybıyla sonuçlanacaktır. Günümüzde BİT günlük ihtiyaçlarımızla ayrılamaz.

BİT günlük hayatımızda büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin, yerel gazetemizi çevrimiçi gazeteyi kullanarak okuyabiliriz. Diğer bir örnek ise elektronik posta, yahoo messenger, çağrı konferansı veya video konferansı kullanarak yurtdışında olsak bile ailemiz, akrabalarımız veya meslektaşlarımızla bağlantı kurabiliyoruz.

Dijital bilgisayar ve ağ, BİT nedeniyle zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın ekonomi konseptimizi ekonomiye değiştirdi. Milyonlarca işlemin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan ekonomik kalkınma için birçok avantaj sağlar.

BİT, ulusal rekabet avantajı elde etmek için ekonomik kalkınma sütunlarından biridir. İnsan hayatının kalitesini artırabilir çünkü bir öğrenme ve eğitim ortamı, kitle iletişim aracı olarak sağlık ve sosyal alan gibi pratik ve önemli konuların tanıtımında ve kampanyasında kullanılabilir. Daha geniş bilgi sağlar ve bilgiye ulaşmada ve bilgiye erişmede yardımcı olabilir.

BİT, birçok insan için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. BİT okuryazarlığının, insanların çalışması, sosyal ve kişisel yaşamları için işlevsel bir gereklilik haline geleceği ölçüde, insanların yaşamlarındaki önemini artırır ve bu eğilimin devam etmesi beklenir.

Eğitimde BIT kullanımı, öğretme ve öğrenmeye, öğrenmenin etkinliğini artırarak veya öğrenmeye daha önce ulaşılamayan bir boyut ekleyerek değer katar. BİT ayrıca öğrencilerin öğrenmesinde önemli bir motivasyon faktörü olabilir ve öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye katılımını destekleyebilir.

  Ağaç İşleme Planları - Herhangi bir Ağaç İşleme Projesini Başlatmaya Başlayanlar İçin Yararlı İpuçları

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), temelde toplumumuzun mevcut ve gelişmekte olan vatandaşlarına bilgisayar ve iletişim cihazları, onları çalıştıran yazılımlar, üzerinde çalışan uygulamalar ve onlarla oluşturulan sistemler hakkında değerli bilgi ve becerileri öğretme çabalarıdır.

Nitekim sürekli gelişen bir dijital dünyada yaşıyoruz. BİT'in çalışmaktan sosyalleşmeye, öğrenmekten oyun oynamaya kadar hayatımızın neredeyse her yönü üzerinde etkisi var. Dijital çağ, gençlerin iletişim kurma, ağ kurma, yardım arama, bilgiye erişme ve öğrenme şeklini değiştirdi. Gençlerin artık çevrimiçi bir popülasyon olduğunu ve erişimin bilgisayar, TV ve cep telefonları gibi çeşitli yollardan olduğunu kabul etmeliyiz.

Bu öncül eğitim teknolojisi ve e-öğrenmenin sınıf içinde veya dışında öğretilmesi, eğitim teknolojisinin öğrenciler, eğitimciler tarafından evlerde, okullarda, işletmelerde ve diğer ortamlarda kullanılmasından dolayı öğretilmektedir.


SİTE YOĞUNLUĞUMUZU ENGELLEMEK VE SAYFA AÇILIŞ SÜREMİZİN KISALTMAK İÇİN;
TÜM ESKİ YORUMLARI SİLDİK.
BİLGİNİZE...

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın