Kanser Matematik için Cure

Kanserin kabilelere endemik olduğu fakat türlere karşı olmadığı kavramı bilimin evrimi ile ilişkilendirilmiştir. Kabile bilimi, savaş silahları geliştirerek insan aklını geliştirir. Bu evrimsel prosedür, DNA insan türünün kendine zarar verdiğini gösterdiğinde bir çeşit nörolojik kanser haline gelir. Bu tıbbi açıdan hem aşiret bilimi hem de insan yaşam bilimi, insanın evriminin bir parçasıdır. Bu nedenle, her iki bilimler, insan sağkalım simülasyonları oluşturmak için ilgili panzehir bilgileri ile birlikte programlanabilir. Bu şekilde elde edilen reddedilemez tıbbi teşhisler, düşman kabileler arasında çok önemli yararlı çatışma diyalogu yaratacaktır. Sonuç olarak, ilgili teknolojiler ortaya çıkacak ve tek bir tür olarak işlevimize geçişi artıracaktır. ”

Batı eğitim sistemi bu panzehir bilgisine erişime sahip olsa da, işlevsel olmayan bilgileri kullanan kabile bilimi gelenekleri tarafından yönetilmeye devam etmektedir. Epidemiyologlar bu fenomeni, işlevsel olmayan iletişim ve bilgi cihazlarının seri üretimi yoluyla iletilen bir 3D epidemik olarak adlandırırlar. Önemsiz bilgi şimdi eğitim sistemimizi aşırı yüklüyor ve kayda değer küresel sosyal kaos yaratıyor. Bu tıbbi bozukluk kabile biliminin en uygun paradigmanın hayatta kalmasına ilişkin eski takıntısı ile tetiklenir.

Amerikan Ulusal Kanser Araştırma Vakfı Kurucusu Szent-Gyorgyi, Tıpta Nobel Ödülü'ne layık görüldü. 1972 tarihli “Bilim Mektubu”, hüküm süren bilimin kanserojen olduğunu, çünkü “Termodinamik'in İkinci Yasası” tarafından yönetilmesine izin verdiğini belirtti. Evrensel bilinci geliştirmek için canlı bilgilerle dolaşmış termodinamik kaos enerjilerinin, dolayısıyla termodinamiklerin hâkimiyet anlayışının etkili olduğunu ileri sürdü. Bu kabile bilimi kanserine Neolitik atalarımızdan miras kaldığını belirtti.

Panzehirin bu hastalığa dair görsel matematiksel kanıtı, Western Education'ın Plato'nun 'Etik Bitimler Bilimi'ne bağlı eğitim sistemi ile olan ilişkisinden kaynaklanıyor. Stanford Felsefe Ansiklopedisi Platon'un Etik: Genel Bir Bakış, İlk Yayınlanma Salı 16 Eyl 2003; Maddi revizyon Çar 6 Ara 2017, Platon'un cesaret, bilgelik ve ılımlılığın geometrik doğasını açıklamadaki yorumu ile yorumlar “Adalet sağlık ve ruhun uyumu ise, adaletsizlik hastalık ve rahatsızlık olmalı”. Platon'un 'Her Şey Geometri' kavramı, yaşayan animenin kalıcı bir fenomen olduğunu düşündü. Yaşam sürecinin bu ayrılmaz yanına Georg Cantor'un geometrik duyarlılıkları dahilinde matematiksel güven verildi.

  DİK ÜÇGEN -7 | EN KISA YOL SORULARI | GEOMETRİ | METİN HOCAM

Sağlıklı hücre bölünmesinde mitoz, Cantor'un sonsuzluğa geometrik erişimine itaat eden 3D elektromanyetik, sonsuz fraktal ekspresyon olarak fotoğraflandı. Bu görsel kanıt, tüm yaşamın neslinin tükenmesi gerektiğine dair hâkim termodinamik anlayışla çelişmektedir. 21. Yüzyıl kuantum biyoloji kanseri araştırması, Szent-Gyorgi'nin 1972'de tahmin ettiği gibi, sağlıklı yaşam bilgilerinin termodinamik kaos enerjisinin akışını dengelemek için ters yönde aktığını anlamaktadır.

Platon'un aşiret bilimi sınırlamalarına rağmen, daha derin, etik ve evrensel bir amaç konusundaki dahisinin geometrik sezgisi gerçekten olağanüstüdür. Mevcut 3B küresel tıbbi salgını çözmek için çok önemli bir panzehir bilgisi sağladı. Uçak geometrisi eğitim sisteminin sınırları içinde var olduğu düşünülen elektromanyetik anima şimdi halk tarafından açıkça görülüyor.

Salvador Dali'nin Platonik Bilim-Sanat teorilerinden yola çıkarak, bir resmin düz düzleminin gizli 3D stereoskopik görüntüler içerdiğine dair inancı, geçtiğimiz yüzyılda İspanya'daki Dali Stereoskopik Müzesi'ndeki pubiciye görünür hale getirildi. O zamandan beri oldukça hantal sunumları, önemli nörolojik panzehir bilgileri sağlamak için resimlerin iç içe geçmiş 3B resimlerinin görülebildiği Avustralya Bilim-Sanat araştırmacıları tarafından büyük ölçüde geliştirildi. 1980'lerde, ilgili antik Yunan matematiği, Einstein'ın termodinamik neslinin tükenmesi yerine, elli milyon yıl boyunca gelişen deniz kabuğu yaşam formlarını elde etmek için bir bilgisayara programlandı.

1990'da, dünyanın en büyük araştırma enstitüsü olan Washington'daki IEEE, bunu 20. Yüzyıl bilimine ait önemli bir matematiksel, optik keşif olarak yeniden basar:

Illert, C. 1987, Ultrathin Elastik Conoidlerin Yeni Fiziği, Il Nuovo Cimento ve Klasik Deniz Kabuğu Probleminin Oluşumu ve Çözümü II Borulu Üç Boyutlu Deniz Kabuğu Yüzeyleri. Il Nuovo Cimento, 1989. Bilim-Sanat Merkezi, Dünya edebiyatından Spie Milestone Series, Vol. MS 15, Doğal Optik Aktivite ile ilgili seçilmiş makaleler, sayfa 12-23 ve 24-33, birinci bölüm. Kirallik ve Optik Etkinlik, 1990.

1995 yılında Amerika'daki Temel Araştırma Enstitüsü optik matematiği fizik formatına dönüştürdü. Zaman içinde sağlıklı deniz kabuğu yaşam formu simülasyonları üretmek için kuantum mekaniksel matematiği kullanmaya çalışırken, Szent-Gyorgyi'nin kabile biliminin bir kanser türü olduğuna dair gözlemini doğrulayan biyolojik çarpıtmalarla sonuçlandı.

  28)Görkem ŞAHİN - 11.Sınıf / Çözünürlük Dengesi (Kimya)2020

2016 yılında, kuantum biyologları ve Quantum Art Movement International, Avustralya Bilim-Sanat araştırmacıları ile birlikte 3D panzehir bilgilerini, Roma, İtalya'daki destekleyici bilgilerle birlikte sundu. Bilim-Sanat sunumu daha sonra, Birincilik Ödülü Diplomasına layık görülen Rus Sanat Haftası Uluslararası Çağdaş Sanat Yarışması'na katıldı. 2017'de, Rusya'daki Dünya Sanat Fonu, Kuantum Sanat Hareketi grubuyla işbirliği içinde, panzehir bilgilerini Bilim-Sanat Araştırma Projelerine dahil etti.

Sorun, hâkim uluslararası kabile biliminin, bilimi küresel salgının taşıyıcısı olan estetikle ilişkilendirmenin etik olduğunu düşünmesiyle devam ediyor. Örneğin, 2017'de iki Amerikan Üniversitesi, termodinamik gerçeklik anlayışımızın aslında optik bir yanılsama olduğunu gösteren bir 'Time Crystal' yarattı. Bununla birlikte, bu tür bilgileri yapay zeka teknolojisinde birleştirmeyi amaçladıklarını ifade etmişlerdir. Bu şartlar altında, küresel 3B salgını entropik, termodinamik kaosun son durumuna doğru hızlanacaktır.

Filozof Emmanuel Kant, Platon'un lodestone'un Socrates ve Ion arasındaki diyalogunda değinildiği gibi estetiği şeytanlaştırmak için elektromanyetik yeteneği kavramını araştırdı. Kant, estetik ve etik sanatsal bilgelik arasındaki farkı, Danimarka Biliminin elektromanyetik Altın Çağı'nın temeli olarak kullandı. Etik düşüncenin geleceğinin, yaratıcı sanatsal zihinde gelişen asimetrik bir elektromanyetik alana ait olduğu sonucuna varmıştır.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck Gözlemevi, evrendeki en eski ışığı, doğada asimetrik olduğunu, simetrik, elektromanyetik ışığın yaratılmasından önce var olduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle Platon'un gelişen etik bilimi, karanlık uçurumundan asimetrik ışık yaratmaya, daha sonra şimdiki simetrik gerçeklik durumundaki maddenin yaratılmasına geçmektedir.

1957'de New York Üniversitesi Bilim Kütüphanesi, Einstein'ın görelilik teorisini Babil mitolojik sezgisel matematiğinden çıkardığını açıklayan 'Babil Mitolojisi ve Modern Bilim' kitabını yayınladı. Einstein'ın kabile dünya görüşü, yaşam sürecinin kendisini termodinamik neslinin tükenmesi yönünde geliştirmesi gerektiğinde ısrar etti. Bu nedenle, David Hilbert'in Cantor'un asimetrik matematiğinin Szent-Gyorgyi'nin kanser araştırma mahkumiyetini onayladığına dair savını kabul edemedi. Einstein'ın fiziksel gerçekliği, Platon'un gelişen etik biliminin tersi yönde değil, kaosa işaret eden simetrik ışığın dikteatlarına uyarak simetrik bir varoluş halinde kalmasıyla sağlandı. Plank Gözlemevi keşfi, Einstein'ın dünya görüşünün doğada kanserojen olduğunu göstermiştir.

  Sağlığımızı Koruma: Alternatif Yaklaşımlarla Konvansiyonel Dengeleme

Bilim filozofu, Texas Rice Üniversitesi'nde Profesör ve İngilizce Bölüm Başkanı Timothy Morton, Platon'un estetiği şeytanlaştırmasının bizi “Asimetri Çağında Sanat” adlı makalesinde ifade ettiği yeni bir elektromanyetik çağa götürdüğünü savunuyor. Kant'ın etik, spiritüel, asimetrik, elektromanyetik bir teknolojiye olan beklentisi de Charles Proteus Steinmetz tarafından yankılandı. Manevi, asimetrik, elektromanyetik bir teknolojinin geliştirilmesinin, icat edilmesine yardımcı olmak için ödenenden çok daha üstün ve ahlaki açıdan faydalı olacağını belirten Amerika Birleşik Devletleri'nin elektrifikasyonunda temel bir şahsiyetti.

Plato, öğrenme uçağı geometrisinin faydalarının pratik kullanımları için değil, zihinsel anlayış için zihni eğitmek için çalışılması gerektiğini savundu. Aritmetiğin eğitim konularının ilki olmasına izin verdi, sonra ilgili bilimi araştırmak öğrencinin ilgisini çekmekti. Yayınlanan Not Defterleri'nden Leonardo da Vinci, görsel perspektifin Platon'un matematiksel mantığının beş terimi tarafından netleştirildiğini yazdı. Leonardo daha sonra kabile bilimsel dehasını Platon'un sonsuz, yaşayan, holografik bir 3D evren kavramından tamamen boşalttığını söyledi. Leonardo yazmıştı “Ressamın ilk amacı, düz bir düzlemin kabartma ve o düzlemden çıkarken bir beden olarak görünmesidir …”En önemlisi, bir resim yüzeyinin düz düzleminin hiçbir zaman gerçek bir 3D görüntü içeremeyeceğini iddia etti.

Hiç şüphe yok ki Leonardo da Vinci'nin mekanik dehası. Bununla birlikte, resimlerin gerçekten önemli bilinçsiz, 3B stereoskopik görüntüler içerebileceğine dair görsel kanıt, kabile biliminin iddia ettiği 15. Yüzyıl İtalyan Rönesansının en büyük adamı olmadığı anlamına gelir. Bu basit gerçek, şu anki 3 boyutlu küresel işlevsiz bilgi salgınının büyüklüğünü açıklamaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir insan sağkalım planı simülasyonları oluşturmak için gerekli olan Platon'un atomu olan 'Etik Bitler Bilimi'ne ait olan 3D panzehir teknolojisinin çok önemli olduğunu açıklayan kanıtlar sunar.


SİTE YOĞUNLUĞUMUZU ENGELLEMEK VE SAYFA AÇILIŞ SÜREMİZİN KISALTMAK İÇİN;
TÜM ESKİ YORUMLARI SİLDİK.
BİLGİNİZE...

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın