Vedik Dönemlerden Fiziğin Matematiksel Temelleri: Bilgisayar Uygulamaları İçin Bir Çalışma ve Fikirler

MATEMATİKSEL BİLİMLER'in kökeni hakkında derinlemesine bir içgörü, Matematiğin aşağıdaki temel becerilere ihtiyacı olduğunu kanıtlayacaktır: 1. GÖZLEM 2. ÖLÇME 3. TEDAVİ 4. DOKÜMANTASYON ve 5. Bilgisayar uygulamaları bilgisi içeren MODERNİZASYON.

Bu makalede, VEDIC MATEMATİK'in matematik bilimindeki ilk dört kriteri nasıl kullandığını ve böylece son kritere, yani bilgisayarlaşmayı da içeren modernizasyonun yolunu açtığını inceleyeceğiz.

1. VEDİK DÖNEMDEN GÖZLEM BİR BİLİM OLARAK MATEMATİK

Doğanın kendi Ritmi ve Düzeni vardır. Zeki varlıklar, Dünya'da doğdukları anda etraflarındaki çevreyi gözlemlemeye başlar ve ritmi ve düzeni not eder. Matematiksel Hesaplamalar büyümenin ilk aşamalarında başlar.

Hayvanlar bile uzayı ve zamanı değerlendirme gücüne sahiptir. Kaplan, kedi vb. Hayvanlar, sıçramadan önce mesafeleri yargılar. Bu, avlarını mesafeleri atlayarak yakaladıklarında açıktır. Çoğu zaman başarısız olmazlar. Benzer şekilde, kuşlar mesafeleri ve zamanı algılarlar ve eşlerine katılmak için binlerce kilometreyi geçen kıtaları dolaşırlar.

Burada, gözlemlemek, yargılamak ve karar almak için yaşayan varlıkların temel içgüdüsüdür.

Fakat MAN, sahip olduğu eşsiz zekâ sayesinde, çeşitli ölçüm tekniklerini yazabiliyor ve Uzay ve Zaman'a tek tip ölçüm sistemleri getirebiliyor. Matematik, Çevremizdeki Evreni gözlemleyerek ve çeşitli teknikleri kullanarak şeyleri ölçen bir Bilimdir. Bu süreç, evrimin ilk çağlarından beri, yiyecek, barınak vb. Arayışı gibi başlamıştır. Halen, bilgisayar kullanımıyla yaygınlaşan çok modern matematik teknikleri vardır; ancak, temel aynı kalır.

VEDAS, dünyanın en eski kutsal yazılarıdır ve matematiğin temellerinin o günlerde atıldığını görebiliriz. Doğru matematiksel hesaplamalar yapan Vedik çağ halkı tarafından yapılan gözlemlerden bazıları şunlardır:

* Gebelik süresinin hesaplanması doğru yapıldı. Doğal olarak, bu insanlar tarafından yapılan en erken hesaplamalardan biri olabilirdi. Belki de tıp bilimi, çocuk doğum çalışmasından ve bunun sonucunda annenin ve çocuğun bakımından başlamış olabilir.

* Dostum, Dünya'yı bir süre gözlemledikten sonra gökyüzüne bakıp izledi. Onun keskin gözlemleri ve astral hareketlerin kaydedilmesi yeni bilime ASTRONOMİ yol açtı.

  Toprağa Neden Yatırım Yapmalısınız?

* Mal takası ile ilgili tüm hesaplamalar, takas takası ile yapılmasına rağmen temel olarak matematiğe sahipti.

* Hayırlı zamanlamalar, tamamen aritmetik hesaplamalara dayanan almanak ve takvimler temelinde hesaplandı.

* Tarımsal çevrimler, mevsimler vb. Hepsi matematiğin kontrol ettiği bir ritime dayanıyordu.

* Çeşitli türlerin yaşam döngüleri de türlere bağlı olarak belirli bir süre için sabitlenmiştir.

Böylece, Evrendeki her aktivite kesin matematiksel hesaplamalar ile kontrol edilir. Eski zamanlardaki Rishiler (büyük Azizler), basit gözlemleriyle, geleceği hesaplayabiliyor, kaydedebiliyor ve öngörebiliyorlardı.

Vedas'ın yukarıdaki konuya matematiğin ilk öğretilerinde anlatıldığı gibi nasıl davrandığını kısaca göreceğiz.

2. MİKTARLENDİRME (Ölçeklerin SABİTİ).

Çok erken yaşlarda, sabit bir ölçek yoktu. İnsan vücudunun parçalarını ve hareketlerini ölçümler için kullandı. Mesafeleri ölçmek için ayak sesleri ve avuç içi kullandı, sonra birkaç adımla çarptı ve ışık yılı gibi çok uzak mesafelere uzandı. Aynı şekilde zamanın ölçülmesi için gözlerin parıltısını kullandı ve bu kadar küçük önlemleri milyonlarca yıla çıkardı.

ZAMAN ÖLÇÜMÜ:

Yukarıdaki paragrafta da belirtildiği gibi, insan gözünün normal şekilde yanıp sönmesi TIME'nin en temel birimi olarak alınmıştır. Bir NIMESHA normal bir insan gözü için bir kez yanıp sönme zamanıdır. 15 NIMESHAS bir KASHTA oluşturur. 30 KASHTAS bir KALA kurdu. 20 KALAS bir MUHURTHA enstitüsüdür. 30 MUHURTHAS bugün 24 saat bir gün, 30 gün ise bir aydır.

Altı ay bir AYANA, bir yıl ise 2 AYANAS'tan oluşur. Bu bir yıl Devalar için bir GÜN'e eşittir (Göksel özneler veya küçük tanrılar). Bunun gibi bir kez daha 360 gün alalım (1 gün = Cennetteki konular için 2 Ayanas). Bu onlar için bir yıl. Bu tür 12.000 yıl 4 Yug (yaş) olarak bilinir. (Yaşlar). (Krudh Yuga, Dreta Yug, Dwaper Yug ve Kali Yug). Yaşadığımız yaş KALI YUG (SİYAH YAŞ). Biri ChaturYug, Brahma için bir gündür (Yaratan). Bir MANVANTRA, Brahma'nın dördüncü on bir günüdür.

  ASVAB Matematik: İşlem Sırasını Anlama

Böylece bir Manvantra eşittir: 71 Chaturyug, 542 İlahi yıl, 10 İlahi ay, 8 İlahi gün, 7 İlahi Murthas, 4 İlahi Kalas ve 8 İlahi Kashta ve 8,5 İlahi Nimeshta.

Bu hesaplamalar Parasarar adında Vedic Rishi tarafından verildi; Bu, 300 milyon, 6.7 milyon, 20000 insan yılı + 6 chatur Yug'a eşittir.

Bu devasa ölçek, gözlerin parıltılı ölçümünün basit ölçümünden başlar.

Bunlar, Güneş'in gerçek hareketinin gerçek hesaplanması ve ayın hacimlerinin gözlenmesiyle ölçülür. Dolunay, yeni ay ve güneş tutulmaları doğru bir şekilde hesaplandı ve böylece matematiksel türevlerin çok erken Vedik çağlarda önceden söylendi. İki AYANAS (Yarım yıl) Dakshinayana (Güneş'in Kuzeyden Güneye hareketi) ve Utharayana (Güneyden Kuzey'e hareketi) olarak bilinir ve mevsimler hesaplanır. Hindistan'ın çeşitli festivalleri bu hesaplamalara dayanıyor.

Aynı şekilde, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, aritmetik ilerleme, geometrik ilerleme, kesir vb. Gibi aritmetik hesaplamalar da çeşitli ayetlerde verilmektedir.

3. TÜREVLER:

Ritüel sitelerin geometrik yapısını düşünelim.
Vedalar, farklı şekillere sahip ancak aynı alanı kaplayan yangın altarlarının yapımında matematiksel problemleri çözebildiler. Sunaklar, her bir katmanın bu tür 200 tuğladan oluşması ve bitişik bir katmanın bir uyumlu tuğla katına sahip olmaması koşuluyla beş yanmış tuğla katmanından yapılmıştır.

Sulba Sutraları (kolay formüller), aşağıdaki Sutra'da anlatıldığı gibi, Pisagor teoreminin en eski sözlü ifadesini içerir. “Dikdörtgenin köşegen köşeleri hem yan hem de yatay olanı üretir”, yani Pisagor teoreminin en eski hali dışında hiçbir şey değildir.

Bilinmeyenlerin “X” olarak gösterimi:

Matematikte, eğer toplamda iki değişken bilinir ve üçüncüsü bilinmiyorsa, onu X olarak adlandırırız ve sorunun çözüldüğü an, X'i kaldırır ve bilinen sayıyı yerine koyarız.

Vedik öğretilere dayanan iyi bilinen Hint Felsefesi, Advaita'nın kurucusu Adi Sankara, bu yöntemi, İlahiyat'ın sırrını açıklarken kullandı. Matematikte tanımlanamayan X gibi, MAYA (İllüzyon Kuramı) kelimelerle açıklanamaz. Brahmam (Nihai Tanrı) bu Evreni Maya (illüzyon) kullanarak yarattı.

  İnternet Sağlayıcısı Seçerken Unutmanız Gerekenler

Formül Brahmam (Tanrı) + X = Evren'dir. Yani, bilinmeyen varlık X = Evren-Brahmam.

Adi Sankara bunu açıklamak için illüzyon kavramını verdi. yani: Evren-Brahmam = Yanılsama (Maya). Bu yüzden illüzyon = X.

Bu Maya ortadan kalktıktan sonra, Evren Brahmam ile birlikte olur. Bu Adi Sankara tarafından kurulan Advaita'nın temel öğretisidir.

4. DOKÜMANTASYON:

Daha önce de söylediğim gibi, Vedas yazılı değildi. Öğretiler nesiller tarafından pratikle taşındı. Ancak, UPANISHADS daha sonra Vedik öğretisine açıklamalar olarak yazılmıştır. Azizler onları düzenli bir şekilde belgelemişlerdir. KATOPANISHAD, genç Vedik bilim adamı Nachiketas'ın Lord Yama (Ölüm Tanrısı) ile yaptığı tartışmalarda yazdığı gibi bir Upanishad'tır.

Aynı şekilde, mesafeleri, kütleleri, alanları, hacimleri vb. Ölçmek için hesaplamalar yapan çeşitli sutralar (formüller) de vardır. Matematik bilgisine sahip öğrencilerden kendilerinden geçmeleri ve Veda'lara dayalı bilgilerini geliştirmeleri istenir.

5. MODERNLEŞME:

Geçmişte çok fazla AGES olabilir, ancak bugün bilgisayar çağı. Her şey bilgisayarlara kaydedilir ve bilgisayarlaşma hayatın bütün görünümünü değiştirmiştir. Ancak mekanik bilgide belirgin bir dezavantaj var. Telefon numaralarının bile makineye kaydedildiğini ve her zaman ve sonra atıfta bulunulduğunu gözlemleyebiliriz. Modern öğrenciler hafıza güçlerini kaybetti. Ancak Vedik dönem öğrencileri, sadece bellekle en yüksek hesaplama derecelerine kadar hesaplama yapabildiler. Bugünün bitleri, baytları, megabaytları ve gigabaytları Vedik döneminin Nimeshas ve kashtas'larına eşittir.

Birkaç kolejde Vedik Matematik müfredata dahil edilmiştir. Öğrencilere, matematik konusunu zihinsel güçle usta edebilmeleri için çalışmanın bu yönünü incelemeleri ve özelleştirmeleri önerilir. Modern ekipmanlarla birleştirerek hedeflerine ulaşmada yeni zirvelere ulaşabilirler.


SİTE YOĞUNLUĞUMUZU ENGELLEMEK VE SAYFA AÇILIŞ SÜREMİZİN KISALTMAK İÇİN;
TÜM ESKİ YORUMLARI SİLDİK.
BİLGİNİZE...

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın