Global Bilgi ve İletişim Salgınına Yeni Bir Bilim-Sanat Çözümü

İnsan durumunun etik evrimsel büyümesi ve gelişimi son derece karmaşıktır. İnsan evrimini ilerletme görevi, geçmişteki bilimsel hataların tanınmasını ve buna göre davranmayı içerir. Modern bilim, kendisini belirli bir yok olmaya yol açan tedavi edilemez kanserojen bir durum olarak sınıflandırmıştır ve bu etik değildir. Öte yandan antik Yunan bilimi, yaşamın yok olmasının fosil kanıtlardan yok olduğunu biliyordu ve bir atom bilimi icat etti, özellikle medeniyetin nesli tükenmeyecekti. MÖ 3. yüzyılda, Platon'un Akademisi aslında etik amaçlarla Bilim olarak adlandırdı. Epicurean Üniversitesi'nde etik atomik ilk prensip mantığı, kadın doğurganlığı ile ilişkili atomlarla rezonans ederek kadın döngüsünü etkileyen ayın hareketine uygulandı. Bu rezonans, bir annenin çocuklara olan sevgisini ve şefkatini açıklamak için yapıldı ve evrensel aşk Bilimi'ne aitti. Öğretmenleri, Kurtarıcı olarak adlandırıldı ve uygarlığı Platon ve Philo'nun öngördüğü gibi atomdan çıkan biçimsiz kaos maddesinin yıkıcı özelliklerinden kurtardı.

Birinci prensip mantığı arayışı, özellikle kanserojen büyüme ve gelişmenin gerçek doğası ile ilgili olarak, büyük önem taşımaktadır. Bu koşullar altında bilimsel hataların tanınması, eski bilimin kendisinin titiz bir şekilde yeniden incelenmesini gerektirir. İlişkili sezgisel dini inançlar çok alakalı olsa da, onlara olan bağlılığımız hakkında daha zekice bir anlayış elde etmek yerine onları dipsiz karmaşıklık düğümlerine bağlı bırakmak aşağılayıcı olabilir.

Uygarlığı yok etmek için atomun içinden ortaya çıkan biçimsiz maddenin yıkıcı özelliği (nükleer patlama) ile ilgili, eski bilimsel düşünceyi temsil eden bilimsel dahiler var. Platon; Batı Dünyasında etik bilimsel araştırmaların babası Philo; Yunan bilimini İbrani kültürüne ve El-Haytham'a bağlayan; Optik İslam babası. Dindar bir Hıristiyan olan Isaac Newton, eski Yunan ilk neden prensibi mantığının çekim kuvvetini doğru bir şekilde açıkladığını yayınladı. Uzaydaki nesnelerin kütlesinin yerçekimine neden olduğunu iddia etmenin iddialı bir hata olduğunu savundu (bkz. Newton'un 28. Sorgu Tartışmaları). Plato, Philo ve Al-Haytham, duyulardan, özellikle vizyondan türetilen tüm bilginin kavramına dayanan bir bilim geliştirerek, medeniyeti yok etmek için biçimsiz maddenin yıkıcı mülkünün atomun içinden çıkmasına neden olacağını belirtti.

Bu kadar derin temel bilimsel hataları araştırmaya yönelik genel küresel dini isteksizlik, insan uygarlığını etik, kanserojen olmayan bir yönde ilerletmeye yönelik bilgi ve iletişim araştırmalarını engellemektir. Bunun sonucu, bilimsel işlevsiz iletişim ve bilginin bulaşıcı etkileri ile ilgili küresel bir salgındır.

Toplulukların sağlığını ve refahını korumak için Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından atanan Amerikalı tıbbi epidemiyologların, kontrol edilemeyen virüs benzeri işlevsiz bir 3D küresel salgın tespit ettikleri hızla yaygınlaşmaktadır. Araştırmacılar, bilgi ve iletişim araçlarının seri üretimi yoluyla iletilen duygusal bir kontrol salgını olduğunu yayınladılar. Epidemiyoloji sorumluluklarını yerine getirmek için yapılabilecek en iyi şeyin virüs benzeri salgının yol açtığı zararı azaltmak ve denemek olduğunu kabul etmişlerdir.

Mevcut küresel bilgi ve iletişim 3D salgının türü, sürekli oynandığı takdirde iflas sağlamak için poker makinelerinde programlanan matematiksel niyetin biçimini yansıtıyor. Bilim adamları şimdi hem ahlaki hem de finansal iflasa yol açan eroin benzeri bir bağımlılıktan etkileniyorlar ve işlevsiz mükemmelliklerin gururlu rozeti olan küresel kurumsal kar oyununu sürekli olarak oynamaya karar verdiler. Bu talihsiz durum, parlak araştırmaları yeni canlı bilgi mantığı ile sinerjize edilirse düzeltilebilir.

  Pera Film’den “Büyüme Sancıları” Üzerine Film Programı

Bilim adamlarının gerçek evrimsel problemleri çözmek için uygun insan hayatta kalma simülasyonları üretecek bir bilgisayarı programlayamamaları özellikle üzücüdür. 1979'da, İskoçya'da eğitim alan Çin'in en çok ödül alan bilim adamı Hun Huang, Avustralyalı kanser araştırmacılarına uzay-zaman boyunca 50 milyon yıllık sağlıklı deniz kabuğu gelişimi sağlamak için bir bilgisayar programlama metodolojisi sağladı. İlk prensip mantığı olmayan ana akım matematik sadece deforme olmuş veya kanserojen fütüristik yaşam formu simülasyonları üretebilir. Bir yaşam gücünün varlığını temsil eden optimum büyüme ve gelişmeyi sağlamak için birinci prensip matematiğinin kullanımı kanıtlanmıştır. Simülasyonlar, fosilleşmiş matematiksel deniz kabuğu evrimsel büyüme ve gelişme ile tam olarak eşleşti. Benzer şekilde, insansı sfenoid kemik evriminin fosil kayıtları, aynı yöntemin bir deniz kabuğu yerine insan hayatta kalma planı elde etmesini sağlamak için mevcuttur. Mevcut yok olma zihniyetine kilitli kalsak bile, böyle bir plan kanıtı bize mekanik bilimi canlı bilimsel mantıkla uyumlu hale getirmek için değerli zaman kazandıracaktır. Bu nedenle, mevcut işlevsiz 3D salgını hakkında panzehir bilgisi sağlamak çok önemli bir konudur.

Avustralya ekibinin keşfi, İtalya'nın önde gelen bilim dergisi Il Nuovo Cimento tarafından yayınlandı. 1990 yılında dünyanın önde gelen teknolojik araştırma enstitüsü IEEE, Louis Pasteur ve Sir Francis Crick gibi isimlerin yanı sıra önemli bir keşif olarak yeniden yazdırdı. Mevcut kanserojen zihniyet, sonsuza doğru gelişmesine izin vermek yerine tüm yaşamı yok olmaya mahk sentencesm eder. Bu nedenle, canlı bilgi ve iletişimin insan evrimini düzenleyen önemli ilk prensip yasalarını bulmak için eksik bilimimizin incelenmesinin gerekli olduğu sonucuna varılır.

Politikacılar şu anda sorunların gerçekliğine ancak işlevsiz 3D iletişim ve bilgi salgınına dayanarak kendilerine verilen bilimsel tavsiyelere duygusal tepkileriyle tepki gösterebilmektedir. Bilim adamları, teknoloji uzmanları ve politikacılar şu anda gerçekçi çözümler üretmek için ilgili insan hayatta kalma verilerini bir bilgisayar programına girme isteğini duygusal olarak reddediyorlar. Bilim adamı Kun Huang, Avustralyalı araştırmacılara dengeli bir bilimsel zihniyet getirmeye yardımcı olmak için alternatif bir akıl yürütme yöntemi sağladığında bu durumu tamamen fark etti.

Manhattan Projesine ait yayınlanan verilerden, eski geometrik mantığın nükleer yıkıcı kaosun varlığını sezecek kadar zeki olduğunu biliyoruz. Nazi Almanya'sından önce atom bombasının yapılmasına ilişkin ahlaki bir tartışma vardı. Bununla birlikte, hiç kimse eski etik insan hayatta kalma bilimi ile açıkça ilişkili olan çok yönlü teknolojiyi yaratmayı düşünmedi. O zaman mantıklı akıl yürütme, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmak için gereken bilimsel bilgi ve iletişimin düşmanınkinden daha entropik kaosa neden olması gerektiği anlamına geliyordu. Sonuç olarak, küresel bilgi ve iletişim teknolojisi, işlevsiz bir küresel salgın biçiminde sorumsuz ve kısa görüşlü kurumsal kârla ilgilidir.

Da Vinci, Descartes, Sir Francic Bacon ve Einstein, insan vizyonuna bilimin gerçeklik anlayışının evriminde önemli bir rol vermekten kesinlikle mutluydu ve bu, ilk prensip yaşam mantığından yoksun mekanistik bir bilimin temeli haline geldi. Sperm ve yumurta insan yaşamını yaratmak için birleştiğinde göz mevcut değildir ve bu nedenle tüm bilginin merkezi olamaz. Bu nedenle, modern bilim, bu gerçeği göz ardı ederek, evrimsel anlayış eylemiyle ilişkili önemli ilk ilke bilgisi hakkında akıl yürütmeden boşandı.

  11. Sınıf 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Çözümleri Matematik

İnsan hücresinin bölünmek üzere olan geometrik şeklinin yüksek çözünürlüklü bir resmi vardır, bu da gerçekliğin sonsuz bir fraktal ifadesi olduğunu gösterir. Geometrik elektromanyetik şekli, mevcut 3D bilgi salgınının yeni hücreye iletilmesine izin vermez. Bu teknolojik reddetme, açıkça, işlevsiz iletişim ve bilgi araçlarının akışı tarafından satın alınan hakim mekanik salgın ile ilgili panzehir bilgileri içeriyor. Epidemiyologlar, hücre bölünmesi sırasında canlı bilgi transferinin mevcut bilgi ve iletişim anlayışımıza uymadığının farkına varıyorlar.

Danimarka biliminin elektromanyetik Altın Çağı'nın temellerini atan etik bilimi filozofu Immanuel Kant, etik evrim için ilk prensip mantığının yaratıcı sanatsal zihindeki “asimetrik elektromanyetik” bir iç vizyon olduğunu düşünüyor. Çok dindar bir insan olarak, Tanrı'yı ​​yeryüzünde sürekli barış için etik amacı olarak adlandırdı. Bu makalenin başlangıcında belirtildiği gibi, sezgisel dini inançlar konuyla ilgilidir ve onları anlaşılmaz karmaşıklık düğümlerine bağlı bırakmaktan çekiniyor olabilir. Kant'ın asimetrik elektromanyetik iç görüş izleme gözlükleri aslında 2003 yılında ortaya çıktı ve Salvado Dali'nin sezgisel stereoskopik evrimsel sanatsal teorilerini ilk kez halka açık hale getirmemizi sağladı.

Modern kuantum biyoloji kanseri araştırması, sağlıklı bilginin entropik kaos enerjilerine zıt yönde aktığını, görünüşte evrensel bilinci geliştirmek için onunla karıştığını kaydetti. Utopia veya Oblivion adlı kitabında Buckminster Fuller, mekanik bilimin insani bilimle birleştirilmesinin yeni bir insan hayatta kalma sanatsal perspektifi ile gerçekleştirileceğini varsaydı. Yüzyıllar boyunca resimlerin kopyalarını görüntülemek için asimetrik elektromanyetik 3D gözlükleri kullanarak, 21. yüzyıl sanatçılarının bilinçsizce çalışmalarına çok dramatik 3D görüntüler boyamaya başladığı görülebilir. Bu doğal olarak ortaya çıkan evrimsel sezgisel yetenek, işlevsiz iletişim ve bilgi cihazlarının seri üretimi ile çoğalan yapay 3D virüs benzeri salgınla çelişir. İşlevsel olmayan virüse zıt yönde akan Kantian sağlıklı etik bilgilerinin akışı bunun ayna görüntüsüdür. Bu, Büyük Darwinci Tartışma sırasında İngiliz Başbakanı William Gladstone ve Bilim filozofu Wolfgang von Goethe'ye ait 19. yüzyıl dilbilimsel renk algılama teorileri ile ilgilidir.

QUAGI-Quantum Art Group International'ın Mimarı ve Koordinatörü sanatçı Roberto Denti, ödüllü kuantum biyologları ile işbirliği içinde Avustralya Bilim-Sanat keşiflerini İtalyan kuantum biyolojisinin 21. Yüzyıl Rönesans konseptine birleştirmeye yardımcı oldu. Birkaç uluslararası dergi, Rönesans'ın doğum tarihini 24 Eylül 2010 olarak kaydetti; araştırma keşifleri.

2012 yılında bilim adamı Guy Deutscher'in yılın kitabı Dil Camından, 19. Yüzyıl dilbilimsel renk algılama teorisini yeni bir gelişmiş nörolojik bilime dönüştürdü. Çalışma, Avustralya dilbilimsel renk araştırmasının ilk prensip kanser araştırma teorileriyle uyumlu hale geldi ve Roberto Denti ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmalarla yankı buldu. Benzersiz bir tesadüf olmuştu. 1988'de Avustralya Tıp Gözlemcisi bilim yazarı Dr. Calvin Miller, Avustralya'nın ilk prensip mantık teorilerini araştırmasına dayanarak bu seçkin derginin bir makalesini yazdı. Yeni Rönesans'ın temeli olabileceğini tahmin ediyordu. Roberto Denti ve sanatsal meslektaşları, Bilim-Sanat 21. Yüzyıl Rönesans teorilerini yeni nörolojik dilde açıkça ifade ettiler. Artık yapay 3D bilim-sanat salgınına karşı bir panzehir bulmakla ilgili olan son derece canlı 3D görüntülerde bilinçsizce resim yaptıkları görülebilir.

  KADIN-ERKEK İLİŞKİSİ - İLETİŞİM

Massimo Pregnolato, dünyanın en çok ödül verilen tıbbi kimya profesörlerinden biridir. Sanatçı Roberto Denti ile yaptığı araştırma ilişkisi, resimler ve renkli tıbbi resimlerle çevrili internette kayıtlıdır. Asimetrik elektromanyetik 3D gözlüklerle incelendiğinde, Immanuel Kant ve Emmanuel Levinas'ın fütüristik etik gerçekliğin iç sanatsal vizyonunun canlı temsillerini tasvir ediyorlar. Kuantum biyoloji kanseri araştırmasında bu iç görme bilgisi, poker makinesi benzeri finansal kazanım beklentisiyle ilgili eroin benzeri yanılsama iç görme bağımlılıklarını getiren 3D bilgi / iletişim salgınına zıt yönde akar.

İç stereoskopik vizyonun doğal olarak oluşan bilinçsiz evrimsel gelişimi, Salvador Dali'nin sanatının gelişmiş bir fütüristik bilimin stereoskopik bir mesajı içerdiği ezici sezgisinin görünür bir gösterisidir. Dali'nin sezgisi Descartes'ın ilk prensibini “bence bu nedenle” Sigmund Freud'un “yaşam sevinci” ne dayanan ilk prensibi lehine matematiksel bir gerçekçiliği reddetti. Çocukları yaratmak ve sevmek isteyenler için Freud'un ilk prensibi aksiyomu “arzu ve düşünüyoruz, bu yüzden olacağız” iyi okuyabiliyordu.

Pregnolato ve Denti'nin 21. Yüzyıl Rönesansını destekleyen maddeyi açıklaması, uluslararası saygın sanatçıları içeren iki büyük dünya Sanat Kuantum sergisiyle sonuçlandı. İlk sergi, 31-06 Nisan 2016 tarihleri ​​arasında Roma'daki Silber Gallery'de, ikincisi ise Rusya'nın Bahar Sürümü'nde ilan edildiği gibi, 22-28 Nisan 2016 tarihleri ​​arasında Rusya'nın ünlü Central Palace Sanatçıları Moskova'da yapılacak. Sanat Haftası – Quantum Art Group Italia. Sergideki bazı sanat eserleri aynı zamanda dünyanın en büyük ticari sanat galerisi olan Michigan, ABD'deki Park West Galerisi tarafından da temsil ediliyor.

Yeni bir etik 21. yüzyıl Rönesans bilimi için bu öncülün önemli önemi Roberto Denti tarafından özetlenmiştir: “Sanat Kuantumu, yeni ilhamlar aramak için bilişsel değişimin öncüsü, eski mekanik fikirlerin sınırlarını aşmaya dayanan yeni referans modelleri. böylece 'bilimsel ve teknolojik hayal gücünün, yaşamın ve onun evriminin daha yararlı yorumlarını teşvik edebilecek, gerçekte yetenekli, yetenekli,' beklentisi ve yenilikçi eylemi üretir.

Bu makale, 3D küresel bilgi ve iletişim salgınına panzehir elde edilmesine olası bir katkı olarak yazılmıştır. Burada, gelecekte bahsedilen ilk bilimsel hataları gösteren, gelecekteki ilk prensip kanser araştırma posterleri için kurumsal etik onay damgaları kaynağının oluşturulmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Fütüristik teknoloji hakkında böylesine hassas ama temel bir kurumsal sinerjik anlayışın kurulmasının Dali'nin eksantrik, renkli, gelişmemiş metodolojisi açısından daha etkili olduğu düşünülmektedir. Radikal bilimsel sarsıntılara dayanan etik barış yapma girişimlerini dikkate alma niyetini içeren önerilen posterlerdeki mühürlerin, entropik statüko için kritik olduğu görülen salgın problemi çözmeye çalışmak için daha güvenilir eğilimleri teşvik edebileceği düşünülmektedir.


SİTE YOĞUNLUĞUMUZU ENGELLEMEK VE SAYFA AÇILIŞ SÜREMİZİN KISALTMAK İÇİN;
TÜM ESKİ YORUMLARI SİLDİK.
BİLGİNİZE...

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın