Vedik Matematik Sutraları

Vedik Matematik'teki son araştırmalar, onüç alt Sutra veya sonuçtan daha genişleyen on altı Sutra olduğunu göstermektedir.

Bunların her biri hakkında kısa bir tartışma düzenlenmektedir.

16 Vedik Matematik Sutrası

1. “Ekadhikena Purvena” (Bir öncekinden bir tane daha)

Sutra'nın çalışması oldukça basittir. Paydası 9 ile biten kaba kısım 1/19 durumunda, normal yöntemde 18 adım gereklidir. Ancak bu Sutra ile sadece bir adımda başarılabilir. Gerçek hesaplamalar ve adımlar bu yazının kapsamı dışındadır. Bu, Vedik matematiği günlük hesaplamalara uygulayabilme ve karmaşık denklemleri çözme kolaylığını göstermek içindir.

2. “Nikhilam Navatascaramam Dasatah” (9'dan sonuncusu ve 10'dan sonuncusu)

Bu sayıları çarpmak için şifreli bir Sutra. Vedik Math'a göre 5'in 5 ile çarpımının ötesinde çarpım tablosu gerekli değildir. Bu sutra çarpımı ile Childs'ın oyunu olduğu iddia edilmektedir.

3. “Urdhva Tiryaghyam Sutra” (Dikey ve çapraz çarpma)

Bu çarpma için bir başka kısa Sutra

4. “Paravartya Yojayet” (Aktarma ve uygulama)

Bu Sutra basit denklemleri çözmek için kullanılır

5. “Sunyam Samyasamuccaye” yani Samuccaya (denklemin her iki tarafında) aynı ise Samuccaya sıfır (eşittir) ise

Bu Sutra, özel tip denklemleri çözmek için kullanılır. “Samuccaya”, farklı bağlamlarda birçok anlamı olan teknik bir terimdir. Aslında, farklı anlamlar alan tek bir kelime Sanskritçe metnin güzelliğidir. Aynı zamanda, dil konusunda uzman olmayanlar için kafa karıştırıcı ve karıştırıcıdır. Eğer ona farklı açılardan bakılırsa, Sanskritçe bir nimetin yanı sıra bir dehşettir. Bilim adamları arasında yanlış anlama ve yanlış yorumlama oldukça yaygındır. Kutsal yazılar söz konusu olduğunda, kelimelerin anlamı daha da önem kazanır.

6. “(Anurupye) Sunyamanyat” (biri orantılıysa diğeri sıfırdır)

Büyük sayıları içerebilecek ve bu nedenle çözülmesi zor görünebilecek bazı eşzamanlı denklemler vardır, ancak katsayılar arasındaki belirli oranlar nedeniyle bu Sutra kullanılarak kolayca ve kolayca çözülebilir.

  Kağıt Tabak Hayvan El Sanatları

7. “Sankalana-vyavakalanabhyam”

8. “Puranapuranabhyam”

9. “Calana-kalanabhyam”

Yukarıdaki üç Sutra, farklı kuadratik denklem türlerinin çözümünde kullanılır.

10. “Yavadunam”

Bu Sutra, kareleme ve küpleme için kullanılır.

11. “Vyastisamastih”

12. “Sesanyankena Caramena”

13. “Sopantyadvayamantyam”

14. “Ekanyunena Purvena”

15. “Gunitasamuccayah”

16. “Gunakasamuccayah”

Yukarıdaki Sutralar, diğer Sutralarla birlikte farklı matematiksel hesaplamalar için kullanılır.


SİTE YOĞUNLUĞUMUZU ENGELLEMEK VE SAYFA AÇILIŞ SÜREMİZİN KISALTMAK İÇİN;
TÜM ESKİ YORUMLARI SİLDİK.
BİLGİNİZE...

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın